Creuament de la Via Verda amb el riu Canaletes al estrets