Política Ambiental del Càmping Terra Alta

Des del Càmping Terra Alta creiem en la importància de respectar el medi ambient i de minimitzar els impactes de les activitats humanes sobre aquest per tal de millorar les possibilitats de supervivència de les generacions futures. Per això, redactem i ens comprometem a cumplir les següents directrius:

  • Instal·lació de sensors de llum i de presència per regular l’encesa i apagada depenent de les necessitats.
  • Separació de residus i presència de contenidors al propi càmping per tal que els usuaris en puguin fer ús.
  • Instal·lació d’una depuradora per oxidació i control de genericcialisonlinestore.com la qualitat de l’aigua de sortida.
  • Pla de sensibilització d’usuaris quant a consum d’energia, aigua i separació de residus.

 

ZONES VERDES I PISCINA

  • Reg amb goteig de totes les zones verdes del càmping.
  • Utilització de plantes autòctones per reduir el consum d’aigua i la possibilitat de bioinvasions.
  • Piscina amb cloració salina per evitar l’exposició dels usuaris al clor i el consum d’aquest i d’aigua.

     

BAR

  • Venta de productes de proximitat per tal de minimitzar les emissions en el transport i de valoritzar el producte de la zona.
  • Separació de residus.
  • Instal·lació de separador de greixos.
  • Racionalització en el consum d’energia amb l’ús de persianes com a mesura aïllant.
  • Reutilització d’envasos de refrescos.

 

ZONA DE SERVEIS

  • Ús de plaques solar tèrmiques per escalfar l’aigua sanitària dels lavabos.
  • Ús de carxofes per reduir el consum d’aigua als fregadors.