Política Ambiental del Càmping Terra Alta

Des del Càmping Terra Alta creiem en la importància de respectar el medi ambient i de minimitzar els impactes de les activitats humanes sobre aquest per tal de millorar les possibilitats de supervivència de les generacions futures. Per això, redactem i ens comprometem a complir les següents directrius:

 • Instal·lació de sensors de llum i de presència per regular l’encesa i apagada depenent de les necessitats.
 • Separació de residus i presència de contenidors al propi càmping per tal que els usuaris en puguin fer ús.
 • Instal·lació d’una depuradora per oxidació i control de la qualitat de l’aigua de sortida.
 • Pla de sensibilització d’usuaris quant a consum d’energia, aigua i separació de residus.

 

ZONES VERDES I PISCINA

 • Reg amb goteix de totes les zones verdes del càmping.
 • Utilització de plantes autòctones per reduir el consum d’aigua i la possibilitat de bioinvasions.
 • Piscina amb cloració salina per evitar l’exposició dels usuaris al clor i el consum d’aquest i d’aigua.

 

BAR

 • Venta de productes de proximitat per tal de minimitzar les emissions en el transport i de valoritzar el producte de la zona.
 • Separació de residus.
 • Instal·lació de separador de greixos.
 • Racionalització en el consum d’energia amb l’ús de persianes com a mesura aïllant.
 • Reutilització d’envasos de refrescos.

 

ZONA DE SERVEIS

 • Ús de plaques solar tèrmiques per escalfar l’aigua sanitària dels lavabos.
 • Ús de carxofes per reduir el consum d’aigua als fregadors.