Política de devolucions

Segons el Decret de 2010 d’allotjaments turístics La cancel·lació efectuada per l’usuari dins dels 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte en contrari:
a) Reserva per 2 o menys dies, el 50% de l’import total de l’estada.
b) Reserva per més de 2 dies i fins a 7 dies, el 35% de l’import total de l’estada.
c) Reserva per més de 7 dies, el 25% de l’import total de l’estada.

Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada. Té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 10 dies anteriors a la data d’arribada, llevat pacte en contra.

En cas de devolució s’executarà en un màxim de 15 dies i amb el mateix mètode de pagament que es va fer la reserva.